>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:1


  tick  جذب و پراکنده کردن لکه نفتی توسط پرلیت اصلاح شده با امولسیفایر - صفحه:1-10

  tick  بررسی امکان حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آندایزینگ با استفاده از نانوفیلتراسیون - صفحه:11-21

  tick  کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و Gis در تخمین پارامترهای موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند) - صفحه:23-35

  tick  مدل سازی اقلیم استان های تهران و مازندران با استفاده از مـدل اقلیمی Lars-Wg و مقایسه تغییرات آن در جبهه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی - صفحه:37-49

  tick  عوامل تعیین کننده استفاده پایدار از منابع آب (مطالعه موردی استان کهکیلویه و بویر احمد) - صفحه:51-64

  tick  استفاده از ابزار قیمت در مدیریت تقاضای آب کشاورزی با تاکید بر مسایل زیست محیطی : مطالعه موردی استان فارس - صفحه:65-73

  tick  ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست محیطی دریاچه ارژن - پریشان با تاکید بر گونه های آبزی - صفحه:75-89

  tick  ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش Swot - صفحه:91-109

  tick  بررسی و مقایسه دو روش کمپوست و دفن پسماندها در شهر خمین با تاکید بر جنبه های اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی - صفحه:111-120

  tick  مدیریت توسعه فضاهای سبز در نماهای شهری و ارایه مدل مفهومی در جهت ارتقای محیط زیست (مطالعه موردی بزرگراه شهید صیاد شیرازی – مناطق 4 و 7 تهران) - صفحه:121-136

  tick  تاثیر پارامترهای فضای سبز بر غنای گونه ای پرندگان در پارک های شهری: مطالعه موردی شهر اصفهان - صفحه:137-152

  tick  ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس با تاکید بر اصول و معیار های طراحی منظر پایدار - صفحه:151-165

  tick  توسعه شاخص‎های پایداری شبکه سبزراه‎ها بر اساس اصول بوم‎شناسی سیمای‎سرزمین - صفحه:167-184
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved