>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی عملکر سیستم غشایی نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از فاضلاب های صنعتی - صفحه:1-12

  tick  طراحی و شبیه سازی آرایه فتوولتاییک تراکتور الکتریکی هیبریدی به کمک پانل های خورشیدی با استفاده از نرم افزار Matlab - صفحه:13-26

  tick  بررسی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در استان یزد(مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان) - صفحه:27-36

  tick  سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب و عوامل موثر برآن - صفحه:37-50

  tick  برآورد صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش خسارات وارد بر سلامت حاصل از احداث یک جایگاه سوخت رسانی Cng در مقایسه با بنزین در شهر تهران - صفحه:51-60

  tick  فرا تحلیلی از ارزیابی رویکردهای توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر تحلیل عوامل راهبردی (Swot) - صفحه:61-80

  tick  باز یافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینه سازی برخی از خواص فیزیکی آن - صفحه:81-88

  tick  مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری با تکیه بر تولید ناخالص داخلی از طریق فن آوری اطلاعات و مدل های رگرسیونی - صفحه:89-98

  tick  بررسی خصوصیات کیفی کودهای کمپوست و بیوکمپوست در شهر زاهدان - صفحه:99-106

  tick  بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانو کلره در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:107-114

  tick  بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست محیطی راهبردی (Sea) در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران - صفحه:115-122

  tick  طراحی پارک انرژی در بوستان نیلوفر منطقه 1 شهرداری تهران - صفحه:123-132

  tick  اقلیم، طبیعت و معماری مسکن: پژوهشی در نحوه ساخت و اجرای مسکن روستایی ترکمن با تاکید بر تام های ترکمنی گمیشان - صفحه:133-146

  tick  بررسی معیارهای مکان یابی ایستگاه انتقال زباله منطقه 22 کلان شهر تهران از نظر ملاحظات زیست محیطی هوا و شیرابه - صفحه:147-160
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved