>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:1


  tick  بررسی پارامترهای کمی وکیفی فاضلاب های بیمارستانی شهر تهران - صفحه:1-16

  tick  بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی بر سلامت - صفحه:17-30

  tick  ارایه روابطی جدید برای ضریب زوال جهت مدل سازی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در سیستم های رودخانه ای - صفحه:31-42

  tick  برگشت مجدد پساب پالایش شده فرایند تولید زانتان به دور جدید تخمیر - صفحه:43-54

  tick  بازیافت آب مرحله بطری شوی کارخانه نوشابه سازی با استفاده از کربن فعال - صفحه:55-64

  tick  کمینه سازی ضایعات در صنعت آبکاری آلومینیم - صفحه:65-72

  tick  امکان پذیری پاک سازی خاک های آلوده به گازوییل به کمک شوینده ها با استفاده از پایلوت آزمایشگاهی - صفحه:73-82

  tick  ارزیابی توان محیط زیستی منطقه حفاظت شده ورجین به منظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی (Smcem) - صفحه:83-96

  tick  طبقه بندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر احتمال با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال 2001 Etm+ - صفحه:97-106

  tick  بررسی و تعیین تابع ارزش تفرجی منطقه گردشگری سلیمان تنگه ساری - صفحه:107-116

  tick  مطالعه ساختار اجتماعات ماکروبنتیک به عنوان شاخص های آلایندگی در رودخانه جراحی (محدوده مقبره سید عاشور تا ورودی شهر شادگان) - صفحه:117-126

  tick  کاوشی پیرامون تاثیر عبارت قرآنی« جنات تحری من تحت الاَنهار» بر باغ سازی ایران - صفحه:127-140
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved