>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:1


  tick  حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال 1387 - صفحه:13-20

  tick  بررسی جذب بیولوژیکی یون (Co (Ii از محلول های آبی توسط جلبک گراسیلاریا - صفحه:21-28

  tick  مطالعه شاخص های آلودگی صدا و خصوصیات آکوستیکی بنای مدارس شهر تهران - صفحه:29-38

  tick  کاربرد تکنیک مطالعه عملیات و خطر (Hazop) در ارزیابی خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی (مطالعه موردی: انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) - صفحه:39-50

  tick  تاثیر غلظت بر راندمان و زمان تعادل جذب سرب از محیط آبی توسط جاذب پوسته شلتوک - صفحه:51-62

  tick  مقایسه رفتاری باکتری نمک دوست نسبی H.Elongata Dsm 2581 ، تحمل پذیر نمک E.Faecalis Ptcc 1237 و غیر نمک دوست P.Aeruginosa Ptcc 1074 در حذف تلوریت در حضور سلنواکسی آنیون ها و ارسنات - صفحه:63-76

  tick  ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر زمان پیش هشدار حوزه آبخیز گلابدره- دربند - صفحه:77-88

  tick  بررسی مدیریت مواد زاید جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران - صفحه:89-96

  tick  ارزیابی تطبیقی هفت نمایه خشک سالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای - صفحه:97-112

  tick  مقایسه کارایی دو روش Noaa و Imo برای شناسایی مناطق حساس محیط زیستی در سواحل استان سیستان و بلوچستان - صفحه:113-136

  tick  مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera Pardus Saxicolot) به روش تحلیل فاکتوری آشیان بوم شناختی (Enfa) در پارک ملی کلاه قاضی ، استان اصفهان - صفحه:137-148

  tick  بررسی جوامع پلانکتونی و کیفیت آب در تالاب بند علی خان - صفحه:149-162

  tick  آسیب شناسی برج سازی در آلودگی کالبدی محیط زیست فضاهای شهری « نمونه موردی برج آریان همدان » - صفحه:163-178

  tick  نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی دانشآموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار - صفحه:179-194

  tick  بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر - صفحه:195-200

  tick  بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست - صفحه:201-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved