>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1390 - دوره:13 - شماره:1


  tick  پیش بینی میزان غلظت آلاینده های هوای تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:1-10

  tick  بررسی غلظت نیکل در خاک و تعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی آهنگران در استان همدان - صفحه:11-20

  tick  بررسی زیست محیطی تغییرات غلظت فلز سمی آلومینیوم در مناطق صنعتی (مطالعه موردی : برخی مناطق صنعتی استان کرمان) - صفحه:21-37

  tick  حذف نیتروژن و مواد آلی فاضلاب مراکز دفن زباله،با استفاده از باز چرخش فاضلاب وفرایند بی هوازی - صفحه:39-48

  tick  تعیین واندازه گیری رادیواکتیویته طبیعی در نمونه های محیطی منطقه معدن سونگون ایران - صفحه:49-57

  tick  ارزیابی و تحلیل وضعیت پارک های شهری با استفاده از ابزار Swot و ارایه مدل مناسب (مطالعه موردی پارک 8 شهریور شهر سمنان) - صفحه:59-73

  tick  برآورد پتانسیل تولید Rdf از پسماندهای باز کنی شده در مکان های دفن ایران (مورد مطالعاتی مرکز دفن آراد کوه تهران) - صفحه:75-82

  tick  بررسی چگونگی تاثیر گذاری پلان معماری بادگیرها در کاهش دمای محیط - صفحه:83-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved