>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:4


  tick  بررسی کارآیی جاذب های طبیعی (میوه کاج زغالی شده، خاک کائولینیت، خاک اره زغالی شده، کربن فعال و خاک اره) در حذف دترجنت - صفحه:1-10

  tick  بررسی خاصیت هیدروکربن دوستی بنتونیت های اصلاح شده و معمولی بر اساس تغییر فضای بین لایه ای در برابر آب، بنزین Mtbe و ترکیبات Btex - صفحه:11-20

  tick  بررسی میزان پراکندگی آرسنیک در خاک های جنوب غربی شهرستان مبارکه - صفحه:21-28

  tick  ارایه برنامه مدیریت زیست محیطی کوره های آجرپزی شهر قم - صفحه:29-40

  tick  توانایی گونه های گیاهی مختلف در حذف ترکیبات نفتی از خاک و تاثیر آلودگی نفتی بر رشد این گونه های گیاهی - صفحه:41-58

  tick  بررسی مکانیسم های اجرایی معاهده Cites در نظام حقوقی ایران با هدف حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض - صفحه:59-70

  tick  بررسی آلاینده های ناشی از فعالیت شهرک صنعتی یک بندرعباس و ارایه برنامه مدیریت زیست محیطی - صفحه:71-80

  tick  بررسی اثر حمل و نقل با دو روش سنتی (با قاطر) و صنعتی (اسکیدر) بر خاک جنگلی - صفحه:81-92

  tick  مدیریت بهینه جمع آوری و حمل و نقل پسماندها در شهر جدید اندیشه - صفحه:93-104

  tick  باز زنده سازی پارک 8 شهریور شهر سمنان - صفحه:105-118

  tick  شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماندها و مواد شیمیایی مصرفی در شرکت پتروشیمی پردیس - عسلویه بر اساس Rcra و کنوانسیون بازل - صفحه:119-128

  tick  به کارگیری آنالیز Swot در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (مورد مطالعاتی سه استان شمالی کشور) - صفحه:129-142

  tick  نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان و دبیران مقطع راهنمایی در زمینه محیط زیست - صفحه:143-150

  tick  شناسایی جنس های مختلف از دیاتومه های روخانه هراز و ارتباط آن با عوامل فیزیکوشیمیایی آب - صفحه:151-162

  tick  مقایسه توانایی دو گونه صدف دو کفه ای Corbigula Fluminea و Anodonta Cygnea در فیلتراسیون جلبک Chlorella Spp (راهکارهای جهت کنترل بیولوژیکی اکوسیستم های آبی) - صفحه:163-172

  tick  فضای شهری، اندیشه ای اجتماعی - صفحه:173-184

  tick  معرفی و کاربرد رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین در مقیاس شهر: نمونه موردی: شهر تهران - صفحه:185-197
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved