>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:2


  tick  مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی - صفحه:1-18

  tick  تعیین سم دیازینون در آب شالیزارهای آمل به وسیله تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک - صفحه:19-28

  tick  دستورالعمل طراحی برکه های تبخیری به منظور دفع مواد زاید خطرناک مایع - صفحه:29-44

  tick  مطالعه تبخیر در خلیج فارس براساس یک مدل برهمکنش هوا - دریا - صفحه:45-60

  tick  بررسی میزان حذف دترجنت و مواد آلی از فاضلاب های بیمارستانی به روش Sbr پیشرفته - صفحه:61-70

  tick  بررسی مقایسه ای بازده سیکلون، اسکرابر مه پاش و سیستم تلفیقی سیکلون-اسکرابر در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی - صفحه:71-78

  tick  بررسی تاثیر میزان بارگذاری مواد آلی در عملکرد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی آبادان - صفحه:79-88

  tick  مطالعه خوردگی و رسوب گذاری آب های زیرزمینی دشت همدان - بهار - صفحه:89-101

  tick  بررسی تاثیر برخی از ترکیبات آمین دار بر روی ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز A - صفحه:103-114

  tick  بررسی برنامه های درسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی از دیدگاه استادان علوم تربیتی به منظور ارتقای سطح آگاهی های زیست محیطی دانش آموختگان این رشته - صفحه:115-122

  tick  غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شیربت (Barbus Grypus) در اروندرود - صفحه:123-131

  tick  بررسی ابعاد حقوقی اجرای کنوانسیون Pops در ایران به منظور ارایه چارچوب قانونی برای کنترل آلاینده های آلی پایدار در سطح ملی - صفحه:133-144

  tick  بررسی تعهدات و مقررات کنوانسیون تغییرات آب و هوا و ارزیابی نحوه اجرای آن در جمهوری اسلامی ایران - صفحه:145-153
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved