>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1398 - دوره:21 - شماره:3


  tick  مکان‌یابی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از روش Fuzzy Ahp و Owa (مطالعه موردی: استان قزوین) - صفحه:1-18

  tick  ارزیابی پتانسیل خطر اکولوژیک و منشاء یابی فلزات سنگین سرب، آرسنیک، کادمیوم و روی درآب و رسوبات سطحی رودخانه قشلاق سنندج - صفحه:19-35

  tick  حذف نفت خام از یک خاک آلوده با استفاده از سورفکتانت سدیم دو دسیل سولفات (Sds) به روش خارج از محل - صفحه:37-46

  tick  ارزیابی شدت تخریب منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی بیابان زایی Imdpa و Gis در دشت شیراز استان فارس - صفحه:47-57

  tick  بررسی پرتوزایی محیطی در خاک‌های مرزی منطقه هویزه - صفحه:59-70

  tick  بررسی تغییرات زیست محیطی اطراف دریاچه حوض سلطان قم با استفاده از داده‌های هواشناسی و روش‌های سنجش از دور - صفحه:71-80

  tick  تدوین طرح برای مدیریت منطقه حفاظت شده باشگل (استان قزوین) به روش روی هم گذاری - صفحه:80-95

  tick  اثر سال‌خوردگی جمعیت بر آلودگی زیست محیطی در ایران - صفحه:97-109

  tick  بررسی شرایط اکولوژیک بسترهای گلی با استفاده از جوامع ماکروبنتوز در منطقه سجافی خلیج فارس - صفحه:112-125

  tick  ارزیابی میزان رویش جنگل در یک دهه با استفاده از قطعات نمونه دایم (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود، استان مازندران) - صفحه:127-138

  tick  ساخت مدل مفهومی تاب‌آوری کاربری اراضی شهری در برابر بلایا با رویکرد توسعه پایدار - صفحه:139-156

  tick  بررسی چالش‌های شغلی آموزشگران مدیریت پسماند شهرداری تهران - صفحه:157-166

  tick  بررسی ساختار جنگل‌های شمال ایران با استفاده از شاخص‌های نزدیک‌ترین همسایه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی دشت ناز ساریمازندران) - صفحه:167-179

  tick  پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza Abu, Heckel, 1843) در تالاب شادگان - صفحه:181-193

  tick  مدل‌سازی کریدور احتمالی پلنگ ایرانی (Panthera Pardus Saxicolor) بین دو زیست‌گاه پناه‌گاه حیات وحش خوش ییلاق و پارک ملی گلستان با روش کریدور حداقل هزینه - صفحه:195-209

  tick  تنوع ریخت‌شناسی در دو جمعیت ماهی Aphanius Dispar در دو چشمه گوگردی واقع در استان بوشهر - صفحه:211-220

  tick  طراحی الگوی بومی در اقلیم گرم و خشک جهت کاهش مصرف انرژی در بخش مسکن (مطالعه موردی: شهر یزد) - صفحه:227-236

  tick  ارزیابی Cba (سود و زیان) اجرای جداره‌های عمودی سبز در تهران - صفحه:237-247

  tick  بررسی عوامل موثر بر مدیریت بصری دید‌ها و چشم‌انداز‌ها به سمت ابنیه با ارزش تاریخی – عملکردی (مطالعه موردی: منظر خیابانی آستانه سید علاالدین حسین شیراز) - صفحه:249-264

  tick  مطالعه و ارزیابی تبلیغات محیطی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: حدفاصل میدان انقلاب اسلامی تا چهارراه ولی عصرشهرتهران) - صفحه:265-278
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved