>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1398 - دوره:21 - شماره:1


  tick  بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی جذب سطحی نیکل(Ii ) توسط نانو کامپوزیت سیلیکا آﺋروژل کربن اکتیو - صفحه:1-11

  tick  ارزیابی اجرای اقدامات بهبود کارایی انرژی در صنایع قند و شکر و روغن نباتی با روش Swot و Qspm - صفحه:13-23

  tick  بررسی آلودگی‌زدایی خاک‌های آلوده به‌فلزات‌ سنگین، یک پژوهش موردی - صفحه:25-32

  tick  ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در سنجش کربن آلی محلول در آب - صفحه:33-44

  tick  بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلA در آب مخازن چاه‌‌نیمه های سیستان - صفحه:45-55

  tick  تصفیه پساب واحد Epvc پتروشیمی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی - صفحه:57-68

  tick  برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:69-76

  tick  امکان‌سنجی استقرار مکان دفن مشترک مواد زاید جامد شهرستان خمینی‌شهر و شهرستان‌های مجاور آن با استفاده از منطق فازی و Ahp - صفحه:77-86

  tick  ارزیابی مدل‌های هوشمند در تخمین هدایت الکتریکی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مازندران) - صفحه:87-98

  tick  راه‌اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی (مورد مطالعه: اساتید دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه رازی) - صفحه:99-111

  tick  ارزیابی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها(مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد) - صفحه:113-121

  tick  سنجش میزان بهره‌مندی شهرستان‌های استان گلستان با تاکید بر توسعه یافتگی روستاها با استفاده از روش آنتروپی و تاپسیس - صفحه:123-137

  tick  ارزیابی و مقایسه شاخص‌های رویه‌ای و محتوایی توسعه پایدار در مناطق 7 و 22 تهران - صفحه:139-153

  tick  ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد) - صفحه:155-168

  tick  تاثیر کیفیت بصری فضاهای دانشگاهی بر تعاملات اجتماعی دانشجویان (نمونه موردی: گرگان) - صفحه:169-182

  tick  بررسی میزان کیفیت و هویتمندی منظر شهری اسلامشهر از نظر شهروندان - صفحه:183-200

  tick  پایش گردشگری فصلی شمال غرب ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (T.C.I) - صفحه:201-211

  tick  تاثیر آموزش محیط زیست بر آگاهی، نگرش و رفتار طرف دار محیط زیست در دختران مقطع متوسطه دوم (مطالعه موردی: ناحیه 4 اهواز) - صفحه:213-225

  tick  بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود در کتاب های درسی علوم تجربی دوره آموزش عمومی - صفحه:227-243

  tick  بررسی تاثیر متغیرهای محیط زیستی بر نحوه پراکنش سه گونه دارکوب (سیاه، خالدار بزرگ و سبز) در جنگل شصت کلاته، گرگان - صفحه:245-259
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved