>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1397 - دوره:20 - شماره:4


  tick  مدل سازی ارزیابی کیفیت زیست محیطی هوا با استفاده از منطق فازی در منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس(مطالعه موردی در مناطق عسلویه، بیدخون و شیرینو) - صفحه:1-16

  tick  پهنه‌بندی پدیده‌ی گردوغبار در استان مرکزی - صفحه:17-27

  tick  ارزیابی شبیه‌سازی با رویکرد مرز مشترک در پیش‌بینی نفوذ شوری در آب‌خوان‌های لایه‌بندی ساحلی تحت پمپاژ - صفحه:29-49

  tick  ارزیابی عملکرد سدهای انحرافی سیستان و زهک بر رودخانه سیستان به کمک مدل هیدرولیکی Hecras - صفحه:51-67

  tick  ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در خاک کشاورزی منطقه سر پل ذهاب کرمانشاه (مطالعه موردی:آرسنیک،سرب و کادمیوم) - صفحه:68-79

  tick  تحلیل کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت آملبابل و پهنه‌بندی سدیم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:81-93

  tick  کنترل سیل و تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب‌های شهری(مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) - صفحه:95-109

  tick  بهینه سازی درتولید بیودیزل از دانه‌ی کلزا به روش میدان الکتریکی پالسی - صفحه:111-124

  tick  آنالیز میکروبی هتروتروفی شبکه شرب آب شهرستان اراک و ارتباط آن با Mpn، شاخص‌های فیزیکوشیمیایی آب و جنس لوله ها - صفحه:125-137

  tick  اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشد چمن لولیوم تحت شرایط تنش شوری - صفحه:139-152

  tick  بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل - صفحه:153-163

  tick  بررسی تاثیر حکم رانی خوب بر شاخص کیفیت محیط‌زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه - صفحه:165-177

  tick  مکان‌یابی و اولویت‌بندی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده ازGis و تحلیل تصمیم چند معیارهAhp (مطالعه موردی: حوزه آب‌خیز گرگان‌رود، گلستان) - صفحه:179-192

  tick  تعیین روش بهینه طبقه بندی و نقشه سازی کاربری/ پوشش اراضی با مقایسه الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی وماشین بردار پشتیبان با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب بین المللی هامون) - صفحه:193-208

  tick  بررسی وضعیت تولید پسماندهای الکترونیکی در شهر یزد و تاثیر خصوصی سازی مبادی تولید بر میزان آن (مطالعه موردی: پسماندهای کامپیوتری ادارات و ارگان‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی شهریزد) - صفحه:209-224

  tick  به‎کارگیری فناوری‎های نوین در کاهش گازهای سوزانده شده در ایران تحلیل هزینه فایده با لحاظ عوامل زیست محیطی - صفحه:225-237

  tick  اثر رشد جمعیت، سرمایه انسانی و مصرف فرآورده‌های نفتی بر آلودگی محیطزیست در ایران - صفحه:239-255

  tick  مطالعه فون مارهای شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه - صفحه:257-264

  tick  تحلیل فضایی شاخص‌های شهر سالم در سکونت‌گاه‌های شهری (مطالعه موردی: استان اردبیل) - صفحه:265-282

  tick  چارچوب مفهوم پایداری در طراحی محیط از دیدگاه معماران و معماران منظر - صفحه:283-305
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved