>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1397 - دوره:20 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل ) - صفحه:1-10

  tick  جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت اکتینوباکتری های مزارع گندم به منظور کنترل زیستی آفات قارچی - صفحه:11-25

  tick  بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت - صفحه:27-35

  tick  پیل سوخت میکروبی: راهکاری جهت زیست پالایی و تولید انرژی - صفحه:37-43

  tick  بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش - صفحه:45-62

  tick  تغییرپذیری مکانی ویژگی‌های کیفی آب‌های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان) - صفحه:63-80

  tick  شبیه سازی آیرودینامیکی کشتی کانتینربر و محاسبه تاثیر چیدمان بار بر کاهش مصرف سوخت - صفحه:81-95

  tick  بررسی میزان آلودگی خاک به فلزات سنگین نیکل و کادمیوم و ارائه راهکار مدیریتی در مکان دفن کنده های حفاری دشت آزادگان استان خوزستان - صفحه:97-104

  tick  اثر مالیات آلودگی بر تقاضای خانوارها برای کالاهای آلوده‌کننده محیط زیست - صفحه:105-115

  tick  رویکردی در طراحی محل دفن بهداشتی جهت تصفیه و استفاده از گازهای ناشی از تجزیه در شبکه گاز شهری - صفحه:117-126

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های منطقه حفاظت شده ارسباران با روش های ارزیابی چند معیاره بولین و تکنیک ترکیب خطی وزنی(Wlc) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:127-141

  tick  ارزیابی قابلیت ارتقاء سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع الوند همدان) - صفحه:143-157

  tick  برآورد ارزش تفرجی چشمه آب گرم شابیل با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (Cvm) - صفحه:159-169

  tick  بررسی نقش آموزش در حفاظت از محیط‎‎‎زیست (مطالعه موردی: پارک شیرین شهرستان کرمانشاه) - صفحه:171-183

  tick  شناسایی رهیافت‌های برنامه ریزی شهری در مواجهه با فعالیت‌های صنعتی درون‌شهری و ‌کاربست آن در تجارب کشورهای مختلف - صفحه:185-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved