>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تکنولوژی محیط زیست   
سال:1398 - دوره:21 - شماره:2


  tick  تخمین پارامترهای کیفی آب‌خوان دشت گیلان با استفاده از آزمون گاما و مدلهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:1-21

  tick  ارتباط بین غلظت سرب خون بااسترس و فرسودگی شغلی کارکنان یک کارخانه باتریسازی در تهران - صفحه:23-36

  tick  پیش بینی جذب سطحی فنل از فاضلاب با خاک اره به کمک روش‌های هوشمند - صفحه:37-55

  tick  ارزیابی گزینه‌های دفع نهایی پسماند جامد شهری با استفاده از تلفیق روش‌های ارزیابی چرخه عمر و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: شهر تهران) - صفحه:57-69

  tick  حذف فسفات از آب توسط جذب سطحی بر روی نانوذرات اکسیدگرافن - صفحه:71-82

  tick  ارزیابی توان محیط زیست برای انتخاب ساخت‌گاه نیروگاه هسته‌ای با ترکیب منطق بولین فازی (مطالعه موردی: منطقه سحرخیز استان گیلان) - صفحه:83-100

  tick  بررسی پراکنش عنصر مس در خاک تحت تاثیر فعالیت های معدن مس میدوک (شهربابک) - صفحه:101-110

  tick  شناسایی و تجزیه‌ و تحلیل خطاهای انسانی در بخش مراقبت‌های ویژه قلب بیمارستان نفت تهران - صفحه:111-122

  tick  مکان یابی مناطق تجاری منطقه 17 شهر تهران با استفاده از منطق فازی و Ahp - صفحه:123-138

  tick  بررسی اثر آبیاری با فاضلاب بر انباشت فلزات کادمیوم و سرب در خاک و سبزیجات کشت شده (مطالعه موردی: شهر همدان) - صفحه:139-150

  tick  شبیه سازی عددی انتقال آلاینده‌های نفتی در آب زیرزمینی ناشی از نشت احتمالی مخازن بنزین موجود در انبار نفت خوی، آذربایجان غربی، ایران - صفحه:151-172

  tick  ارزیابی اثرات محیط‌زیستی توسعه در شهرستان طرقبه شاندیز با به‌کارگیری مدل تخریب - صفحه:173-187

  tick  ارایه مدل‌های مدیریت زنجیره تامین به‌منظور توسعه تولید سوخت سبز از جلبک‌ها در کشور - صفحه:189-210

  tick  پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با استفاده از نرم افزار Airq و ارزیابی ریسک بهداشتی در شهر سنندج - صفحه:211-226

  tick  بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس - صفحه:227-239

  tick  بررسی پراکنش آلودگی در دره‌های شهری با رویکرد جهت‌گیری باد و استقرار درختان: نمونه موردی، بافت شهری اصفهان - صفحه:241-254

  tick  بررسی دیدگاه دانش‌آموزان پیرامون حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مشگین شهر) - صفحه:255-266

  tick  شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان شهرداری تهران و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل Dacum - صفحه:267-283

  tick  ارزیابی زیستی رودخانه بالخلو اردبیل بر اساس شاخص های کمی (شانون مارگالف پیلو) - صفحه:285-296

  tick  چارچوب مقایسه معیارهای ارزیابی در سامانه‌های رتبه‌بندی محیطی و پایداری ساختمان؛(نمونه‌موردی: سامانه‌های Breeam، Leed، Casbee، Dgnb و Hqe) - صفحه:297-333
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved