>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1389 - دوره:23 - شماره:4


  tick  بررسی انتشار و مقاومت در برابر برخی از آنتی بیوتیک های Betaلاکتام در سویه های Bacillus Cereus جداسازی شده از بیمارستان فوق تخصصی الزهرا ( اصفهان - 86/1384) - صفحه:470-475

  tick  مطالعه الگوی تظاهر و تنظیم ژن انتقال دهنده کربوهیدرات (Sut1) در شرایط سرمادهی در دو رقم گندم زمستانه (Triticum Aestivum L - صفحه:478-485

  tick  شناسایی مکانهای ژنی ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت - صفحه:488-496

  tick  ساخت سلول های E.Coli نوترکیب خودتخریب گر تولید کننده پلاستیک زیستی با روش همسانه سازی همزمان ژنهای Phb و ژن لیز کننده E - صفحه:498-506

  tick  گروه گونه های اکولوژیک در رابطه با عوامل محیطی در جنگلهای منطقه قلارنگ، استان ایلام - صفحه:508-518

  tick  بررسی تنوع برخی ژنوتیپهای ناشناخته زیتون در کلکسیون ایستگاه تحقیقات طارم با استفاده از مارکرهای مورفولوژیک - صفحه:520-530

  tick  اثر ارتفاع بر آناتومی دو گونه Plantago Major و Plantago Lanceolata - صفحه:532-540

  tick  بررسی اثر زمان تخم گشایی سیست بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن ناپلئوس آرتیمای ارومیه - صفحه:541-546

  tick  مقایسه فنولوژی تولید مثل و موفقیت زادآوری گروه های اول و دوم جوجه آور پرستوی دریایی گونه سفید ( Chlidonias Hybridus ) در آب بندان دائمی مرزون آباد استان مازندران - صفحه:547-558

  tick  تغییرات اسموتیکی پلاسمای خون طی مراحل تکوینی اووسیت ماهی سفید دریای خزر Rutilus Frisii Kutum - صفحه:560-570

  tick  بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز (بخش مرکزی) - صفحه:573-582

  tick  مطالعه دینامیک جمعیت، رشد و احیای لاروی در دو کفه ای Mytilaster Lineatus در سه منطقه ساحلی نور، امیرآباد و خزرآباد از سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:584-595

  tick  ارتباط میان برخی پارامترهای بیوشیمیایی آب و سرم خون در ماهی کپور معمولی(Cyprinus Carpio Linneaus 1758) - صفحه:596-604

  tick  پراکنش و نوسانات فصلی کفزیان بزرگ خلیج گرگان (جنوب شرقی دریای خزر) - صفحه:605-612

  tick  بررسی اثر ضد دردی عصاره الکلی برگ گیاه نعناع در موشهای کوچک نر بالغ آزمایشگاهی - صفحه:613-621
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved