>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1389 - دوره:23 - شماره:1


  tick  بررسی خصوصیات دانه گرده در برخی گونه های جنس Ranunculus از خانواده Ranunculaceae در ایران - صفحه:1-8

  tick  بررسی ساختار توده و تنوع گونه های گیاهی در رویشگاه شمشاد، انجیل بن، گیلان - صفحه:9-17

  tick  بیان ژن آنزیم اوژنول -O- متیل ترانسفراز و ارتباط آن با اجزاء اسانس در مراحل مختلف رشد ریحان (Ocimum Basilicum L.) - صفحه:18-25

  tick  رویان زایی در Tripleurospermum Disciforme : تیپ جدید و نادر از رویان زایی - صفحه:26-34

  tick  بررسی فلوریستیک تالاب پریشان و اطراف آن در استان فارس - صفحه:35-46

  tick  بررسی تکوین گل آذین در گیاه زینتی مارگریت (Chrysanthemum Maximum Ramond) به عنوان الگویی از گل آذینهای کپه ای در تیره مرکبان - صفحه:47-61

  tick  تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئینهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی (سدیم، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum Esculentum Var Mobile) تحت تنش شوری - صفحه:62-72

  tick  پیشگویی نرمز افزاری مناطق مجاز پذیرش پپتیدهای بیگانه در زیر واحد Csth پیلی Cs3 اشریشیاکلی - صفحه:73-84

  tick  کاربرد نشانه گر ریزماهواره در بررسی صحت آمیخته گری بین دو گونه اقتصادی آزاد ماهیان ایران - صفحه:85-93

  tick  پاسخهای فیزیولوژیکی و مولکولی ناقل Atnrt2.4 به شرایط محرومیت نیتروژن در گیاه Arabidopsis Thaliana - صفحه:94-107

  tick  مقایسه فنوتیپ مقاومت به متیسیلین با حضور ژن Meca در ایزوله های کلینیکی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس - صفحه:108-114

  tick  مطالعه الگوی بیان ژن کیتیناز طی آلودگی نسبت به بیماریهای زنگ زرد و قهوه ای در لاینهای تقریبا ایزوژن گندم داراری مکان ژنی Lr34/Yr18 - صفحه:115-124

  tick  اثرات تابش پرتو گاما بر رشد، مقدار پروتئین، قدرت زیست و آسیبهای Dna در سلولهای کالوس گیاه سیب زمینی - صفحه:125-131

  tick  بهینه سازی استخراج و تکثیر Dna از بلوکهای بافتی پارافینی با ارائه یک روش ترکیبی - صفحه:132-140

  tick  اثر زهر زنبور عسل و رتینوئیک اسید روی القاء تمایز نورونی سلولهای P19 - صفحه:141-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved