>
Fa   |   Ar   |   En
   تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد درس علوم تجربی در دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز  
   
نویسنده زارعی اقبال ,شهنی کرم زاده مانا ,شهنی ییلاق منیجه
منبع علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز - 1391 - دوره : 19 - شماره : 1 - صفحه:67 -82
  
کلیدواژه آموزش راهبرهای شناختی و فراشناختی ,اضطراب امتحان ,عملکرد درس علوم تجربی
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی eghbalzarei2010@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved