>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1396 - دوره:21 - شماره:4


  tick  آنالیز ژنتیکی سویه های بین المللی واکسن بوردتلا پرتوزیس با استفاده از روش آنالیز واحدهای تکرارشونده پشت سرهم (Mlva) - صفحه:4-12

  tick  بررسی موارد درخواست، توزیع و مصرف کنسانتره پلاکتی در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران - صفحه:13-19

  tick  عوامل خطرساز مرتبط با شکاف لب و کام در گروهی از نوزادان شهر تهران از سال 1391 تا 1394 - صفحه:20-27

  tick  ارتباط امتیاز تنوع غذایی با چاقی و چاقی شکمی در پسران دانشجوی تهرانی - صفحه:28-37

  tick  بررسی رابطه بین سبک زندگی خانواده با عادات خواب و نمایه توده بدنی در کودکان 6 تا 11 ساله قزوین (1393) - صفحه:38-44

  tick  ارزیابی رهبری مدیران آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1394: رویکرد رهبری کوانتومی - صفحه:45-55

  tick  عوامل تعیین کننده تنش شغلی پرستاران متاهل شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر قزوین - صفحه:56-64

  tick  مروری بر ساز و کارهای مولکولی ایجاد مقاومت نسبت به داروی جمسیتابین در سرطان لوزالمعده - صفحه:65-77

  tick  گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک متعاقب بارداری خودبخودی - صفحه:78-82

  tick  بررسی عوامل شغلی موثر بر غیبت از کار و مراجعه به پزشک ناشی از اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کارکنان گروه های امدادی - صفحه:83-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved