>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1396 - دوره:21 - شماره:2


  tick  اثر پالماتین هیدروکلراید بر آسیب های بیضه موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:4-12

  tick  ارزیابی افسردگی و اضطراب‌ در بیماران تالاسمی: یک مطالعه مقایسه ای - صفحه:13-21

  tick  مقایسه قدرت ایزومتریک عضلات زانو و توانایی عملکردی بین مردان سالم و مبتلا به آرتروز زانو - صفحه:22-30

  tick  ارتباط اختلالات خواب با تماشای تلویزیون، ماهواره و استفاده از بازی های رایانه ای در دانش آموزان 14 تا 17 ساله شهر قزوین - صفحه:31-40

  tick  نقش سبک های مقابله ای و تنظیم شناختی هیجان در میزان بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان - صفحه:41-49

  tick  بررسی همبستگی یافته های رادیوگرافی پانورامیک و Cbct در ارزیابی ارتباط دندان مولر سوم نهفته مندیبل و کانال آلوئولار تحتانی - صفحه:50-56

  tick  بررسی مقایسه ای نرخ تولید و ترکیب پسماند جامد در شهر شیراز (1393) - صفحه:57-65

  tick  به‌کارگیری روش سطح پاسخ در مدل‌سازی حذف کادمیوم از محیط‌های آبی توسط فرایند انعقاد الکتریکی - صفحه:66-78

  tick  باکتریوسین ها: نسل جدید پپتیدهای ضدمیکروبی - صفحه:79-94

  tick  بررسی فراوانی کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در مدت ده سال در استان قزوین (1392-1382) - صفحه:95-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved