>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1388 - دوره:13 - شماره:50


  tick  اثر پیش شرطی سازی با هیپرکسی نورموباریک پیوسته و متناوب بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردکتاز در مدل سکته مغزی رت - صفحه:5-13

  tick  مقایسه اثر عصاره اتانولی و فراکسیون آبی صمغ گیاه چرخه با دیازپام بر تشنج القا شده در موش - صفحه:14-20

  tick  تاثیر تزریق اسید اسکوربیک به درون هسته های مغز بر سندرم ترک اعتیاد به مرفین در موش - صفحه:21-28

  tick  مقایسه پلی مورفیسم Bsmi ژن گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزسیستمیک با افراد سالم - صفحه:29-33

  tick  ارتباط خستگی ناشی از آنمی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی - صفحه:34-41

  tick  شیوع ضایعه های پیش سرطانی و سرطانی دهانه رحم در کرمانشاه (1385-1381) - صفحه:42-48

  tick  شیوع اختلال های جنسی و عوامل موثر در ایجاد آن در زنان و مردان متاهل شهر قزوین (1385) - صفحه:49-55

  tick  مقایسه شیوع گلوسیت لوزی شکل میانی و لیکن پلان دهانی در بیماران دیابتی با افراد سالم - صفحه:56-60

  tick  شیوع هیپودنشیا در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر قزوین (86-1385) - صفحه:61-66

  tick  بررسی وضعیت سلامت سالمندان استان قم در سال 1386 - صفحه:67-72

  tick  نیازسنجی آموزشی مردم شهر بندرعباس در خصوص بیماری ایدز - صفحه:73-78

  tick  طراحی الگوی الزامات ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای ایران - صفحه:79-86

  tick  مقایسه اهمیت و برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی - درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:87-93

  tick  بررسی آگاهی زنان مراجعه کننده به درمانگاه ها و مطب های زنان و زایمان شهر تهران در مورد مصرف اسید فولیک - صفحه:94-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved