>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1387 - دوره:12 - شماره:49


  tick  بررسی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خارج سلولی در ضایعه های ریوی ناشی از گاز خردل - صفحه:6-11

  tick  پیامدهای ناشی از رهاسازی مواد شیمیایی سمی شبکه خطوط لوله ارتباطی پتروشیمی - صفحه:13-19

  tick  اثر مهارکننده های کانال های کلسیمی دی هیدروپیریدینی بر آستانه تشنج های کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری - صفحه:20-27

  tick  شیوع اختلال عملکرد مثانه و اختلال جنسی در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس - صفحه:28-33

  tick  ارتباط بین شاخص توده بدنی با دردهای مزمن در کارکنان بیمارستانی - صفحه:34-43

  tick  تاثیر طرح توانمندسازی پرستاران در مقابله با تنش های شغلی در مراکز آموزشی درمانی قدس و بوعلی سینای قزوین - صفحه:39-43

  tick  غربال گری کم کاری مادرزادی در استان قزوین (86-1385) - صفحه:44-50

  tick  ارزیابی شدت اشعه دستگاه لایت در مطب های دندان پزشکان قزوین (1383) - صفحه:51-56

  tick  بررسی علل شکست ترمیم های دوسطحی آمالگام در دانشکده دندان پزشکی یزد - صفحه:57-63

  tick  ارزیابی قابلیت های نوارهای ادراری شیمیایی برای تشخیص آلبومینوری - صفحه:64-69

  tick  شیوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان(85-1384) - صفحه:70-75

  tick  شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین - اکتسابی از جامعه و برخی عوامل خطر موثر بر کلونیزاسیون آن - صفحه:76-83

  tick  بررسی آلودگی های انگلی سبزی های مصرفی شهر قزوین - صفحه:84-89

  tick  گزارش مورد یک مورد عمل جراحی کیست کلدوک - صفحه:91-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved