>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1387 - دوره:12 - شماره:48


  tick  مقایسه ترشح و مقاومت به انسولین در بیماران سندرم کرونری حاد - صفحه:7-14

  tick  ارزش شمارش گلبول های قرمز هسته دار خون بند ناف نوزادان در پیش گویی نیاز به بستری - صفحه:15-20

  tick  ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان با روش زایمان - صفحه:21-25

  tick  مقایسه تاثیر زمان آمنیوتومی به دنبال آماده سازی سرویکس با کاتترفولی بر روند زایمان - صفحه:26-31

  tick  تاثیر آموزش بر میزان آگاهی از نقش مکمل اسید فولیک و مصرف آن در زنان باردار - صفحه:32-37

  tick  شناسایی تغییرات روان شناختی تجربه شده در روابط جنسی زنان در دوره پس از زایمان - صفحه:38-44

  tick  بررسی اثر تشعشع میکروویو بر شنوایی خرگوش - صفحه:45-51

  tick  ارتباط پرتوگیری شغلی با غلظت برخی عناصر کم مقدار خون در افراد پرتوکار - صفحه:51-57

  tick  شناسایی ترکیب های معطر گیاه دارویی آویشن دنایی کشت شده در قزوین - صفحه:58-62

  tick  اثرات ضد اضطرابی و الپوتریات های مشتق از گیاه سنبل الطیب در رت - صفحه:63-67

  tick  نتایج ترمیم جدا شدگی شبکیه به روش اسکلرال باکلینگ در مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینای قزوین - صفحه:68-73

  tick  شیوع سینوزیت فکی در بیماران بستری در بیمارستان قدس قزوین (1384-1382) - صفحه:74-79

  tick  عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر از دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی کرمان (1384) - صفحه:80-88

  tick  مننژیت اشریشیاکولی مقاوم به سفتریاکسون در یک بیمار دیابتی - صفحه:89-94

  tick  آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین (1382) - صفحه:95-98

  tick  نگاهی به برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1386) - صفحه:99-102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved