>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1387 - دوره:12 - شماره:47


  tick  تاثیر استفاده از تقسیم کننده جریان بر میزان گرفتگی مجدد شریان کرونر استنت گذاری شده به روش مدل سازی - صفحه:7-12

  tick  تاثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران کوتاه قد دبستانی - صفحه:13-19

  tick  شیوع اختلال تحریکی همراه با کمبود توجه و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبستانی شهر یزد ( 1383) - صفحه:20-25

  tick  شناسایی مشکلات جسمی ، روانی و اجتماعی کودکان دارای والدین مبتلا به سرطان - صفحه:26-31

  tick  تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسیده بر افسردگی بیماران با عمل جراحی بای پاس عروق کرونر - صفحه:32-40

  tick  بررسی سلامت روانی دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( 1384) - صفحه:41-49

  tick  وضعیت هزینه ـ بهردهی بستری مرکز آموزشی ـ درمانی قدس قزوین - صفحه:50-55

  tick  مدل بندی درصد اشغال تخت های بیمارستانی شهر شیراز - صفحه:56-62

  tick  مقایسه نتایج در دو بیمارستان تامین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی - صفحه:63-68

  tick  تاثیر مداخله آموزشی بر تدوام تغذیه با شیر مادر در نوزادان کم وزن - صفحه:69-75

  tick  سنجش نیازهای آموزشی دختران نوجوان پیرامون بهداشت باروری و تعیین راهبردهای و تعیین راهبردی های مناسب برای تامین آن در قزوین - صفحه:76-82

  tick  ارتباط پرهاکلامپسی با تماس زن با آنتی ژن های اسپرم همسر - صفحه:83-88

  tick  شیوع پروتئینوری در کودکان 6 تا 12 ساله مدارس ابتدایی قزوین ( 1381) - صفحه:89-90

  tick  مشکلات چشمی ناشی از دیابت در استان قزوین - صفحه:91-93

  tick  ارزیابی نتایج پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( 1385 ـ 1386) - صفحه:94-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved