>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1395 - دوره:20 - شماره:1


  tick  مقایسه فرایندهای فنتون هتروژن و جذب سطحی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط های آبی - صفحه:4-13

  tick  اثر ترکیب جدید از دسته فنانترولین پالادیومی بر رده سلولی سرطانی لوسمی میلوییدی مزمن انسانی 562k - صفحه:14-20

  tick  اثر عصاره پوست داخلی نارنج بر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان - صفحه:21-29

  tick  مقایسه غلظت فلوراید چندگونه چای سبز مصرفی در ایران - صفحه:30-36

  tick  مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی - صفحه:37-46

  tick  تحلیل خبرگان از نقاط قابل بهبود مرحله اول اجرای اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت ایران: مطالعه کیفی - صفحه:47-55

  tick  تاثیر پرستاری از راه دور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی قزوین - صفحه:56-62

  tick  تاثیر بار کاری کارکنان بیمارستان های آموزشی- درمانی شهید بهشتی تهران بر کیفیت زندگی کاری آنان (1393) - صفحه:63-69

  tick  گزارش یک مورد ناشنوایی حسی- عصبی غیرسندرمی با هتروزیگوسیتی ترکیبی (35delg/Del120e) ژن Gjb2 - صفحه:70-74

  tick  نقش افزایش ظرفیت بخش فوریت‌های بیمارستان در میزان پذیرش مصدوم زمان بحران - صفحه:75-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved