>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1386 - دوره:11 - شماره:45


  tick  ازریابی سازگاری پیوند مرجان خلیج فارس در نقیصه استخوان ران خرگوش - صفحه:8-14

  tick  رابطه تعداد گلبول های قرمز هسته دار با زجر جنینی - صفحه:15-18

  tick  ارزیابی تاثیر خطوط مرجع جمجمه ای بر تفسیر سفالومتریک افراد بالغ - صفحه:19-25

  tick  تاثیر میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر تسکین درد در موش - صفحه:26-30

  tick  تاثیر مواجهه جنین موش با مورفین بر یادگیری فضایی پس از تولد - صفحه:31-35

  tick  اثرات ضد باکتریایی سه نوع محلول عفونی بر سطوح کار دندان پزشکی - صفحه:36-41

  tick  بررسی بیماری کاوازاکی کودکان در مرکز پزشکی الزهرای اصفهان ( 1373 - 77) - صفحه:42-47

  tick  بررسی مایعات وریدی مورد نیاز در عمل تامسنت لیپوساکشن - صفحه:48-53

  tick  شیوع و عوامل خطر ساز آلودگی به ویروس هپاتیت C در بیماران تالاسمی قزوین 1383 - صفحه:54-59

  tick  تاثیر عوامل خطر دوران بارداری بر وزن نوزاد - صفحه:60-65

  tick  تعیین عوامل خطر سقوط در سالمندان مقیم آسایشگاهای سالمندی تهران - صفحه:66-70

  tick  همه گیری شناسی شکستگی های قسمت میانی صورت در بیمارستان های قدس وشهید رجایی قزوین ( 1374 -84) - صفحه:71-76

  tick  برآورد تابع هزینه مراکز آموزشی - درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( 1379 -83) - صفحه:77-82

  tick  سندرم نفروتیک در بیمار مبتلا به هپاتیت C - صفحه:83-87

  tick  گزارش یک مورد جداسازی دو قلوهای به هم چسبیده زایفوامفالوپاگوس در قزوین - صفحه:88-91

  tick  شیوع استاکوکوس اورئوس مقاوم چند دارویی در بیمارستان بقیه الله ( عج) تهران 1384 - صفحه:92-93
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved