>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1386 - دوره:11 - شماره:44


  tick  نقش پروتئین واکنشی C در تشخیص عفونت زودرس نوزادی - صفحه:5-8

  tick  شیوع کلونیزاسیون کاتترهای وریدی و باکتریمی ناشی از آن دربخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان قدس قزوین (1384) - صفحه:9-13

  tick  شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی طول کشیده مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر زاهدان (1384) - صفحه:14-18

  tick  ارتباط وزن کم زمان تولد با رویدادهای تنش زای زندگی - صفحه:19-24

  tick  علل قطع زودهنگام شیردهی و انتظارات مادران شیرده از خانواده و جامعه در سنندج - صفحه:25-30

  tick  مقایسه الگوهای خون ریزی رحمی در خانم های یائسه تحت هورمون درمانی جایگزین ترکیبی مداوم و دوره ای - صفحه:31-34

  tick  عوامل ولوواژینیت کاندیدایی در مراجعین به مراکز درمانی قزوین - صفحه:35-39

  tick  اثر میکروویو بر تغییرات میکرونوکلئوس و شاخص تقسیم هسته ای در لنفوسیت های موش - صفحه:40-45

  tick  بررسی ارزش تشخیصی کلسیفیکاسیون عروق کرونر در تنگی عروق - صفحه:46-50

  tick  بررسی رابطه دیابت نوع یک با کم کاری تیرویید - صفحه:51-56

  tick  مقایسه بوپره نورفین کلونیدین در سم زدایی تریاک - صفحه:57-64

  tick  بررسی آگاهی مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران از حقوق بیمار - صفحه:65-71

  tick  مهم ترین نقشه های مورد استفاده در پژوهش های مرتبط با سلامت - صفحه:72-78

  tick  مهارت های ارتباطی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیماران - صفحه:79-81

  tick  ارزیابی پروپوزال و گزارش طرح های تحقیقاتی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:82-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved