>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:5


  tick  اثر عصاره زعفران بر شاخص های اسپرم در موش های صحرایی واریکوسلی - صفحه:4-11

  tick  اثر گز سین‌بیوتیک بر عملکرد انسولین و پروتیین واکنش‌گر C با حساسیت بالا در زنان باردار - صفحه:12-21

  tick  مقایسه اثر درمانی و عوارض میزوپروستول مرطوب شده در نرمال سالین و اسید استیک برای القای سقط درمانی - صفحه:22-27

  tick  اثرات بهداشتی تماس با ذرات معلق کم تر از 10 میکرون در اهواز - صفحه:28-36

  tick  عوامل موثر بر اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1392) - صفحه:37-42

  tick  رابطه جو سازمانی با عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در استقرار نظام حاکمیت بالینی (1391) - صفحه:43-50

  tick  ارزیابی مهارت های مدیریتی اثربخش در مدیران مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1392) - صفحه:51-56

  tick  مکانیسم مولکولی ایجاد مقاومت به انسولین - صفحه:57-64

  tick  گزارش فرسایش ضربان ساز قلب به عنوان عارضه تاخیری کاشت - صفحه:65-68

  tick  غربال گری اختلال های شنوایی نوزادان متولد شده در بیمارستان کوثر قزوین (1391) - صفحه:69-71
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved