>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1386 - دوره:11 - شماره:43


  tick  اثر عصاره هیدروالکلی کرفس و شوید بر فعالیت آنزیم های کبدی رت - صفحه:8-12

  tick  اثر عصاره بابونه بر علائم قطع مصرف مرفین در موش سوری - صفحه:13-18

  tick  مقایسه اثر محل تزریق ماده بی حس کننده در بلوک داخل وریدی بریدگی اندام فوقانی بر درد - صفحه:19-21

  tick  بررسی داروهای موجود در منازل شهرک مینو در قزوین (1385) - صفحه:22-26

  tick  مقایسه سنتومترین عضلانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان - صفحه:27-32

  tick  مقایسه میزان خون ریزی حین سزارین در باز کردن برش رحمی با دست و قیچی - صفحه:33-36

  tick  ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین - صفحه:37-43

  tick  نتایج جراحی داکریوسیستورینوستومی آندوسکوپیک مکانیکی در انسداد اولیه مجرای نازولاکریمال - صفحه:44-50

  tick  تعیین رابطه عملکرد ریوی با پهنای توزیع گلبول قرمز در جمعیت عمومی - صفحه:51-55

  tick  مقایسه میزان لیپوپروتئین (A) در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با افراد سالم - صفحه:56-60

  tick  چالش های ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی - صفحه:61-70

  tick  سرگیجه در افراد مسن - صفحه:71-77

  tick  گزارش یک مورد مرگ ناگهانی به دنبال بیماری کاوازاکی - صفحه:78-82

  tick  آنومالی های انسدادی مادرزادی پیشابراه قدامی: روش های تشخیصی - صفحه:83-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved