>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1385 - دوره:10 - شماره:41


  tick  اثر میدان الکترومغناطیسی بر بافت وزیکول سمینال موش صحرایی - صفحه:7-14

  tick  بررسی اتصال پرولاکتین نشان دار شده با مولکول فلوئورسین ایزوتیوسیانات به گیرنده پرولاکتین از طریق فلوسیتومتری - صفحه:15-19

  tick  اثر دپرنیل بر بیان پروتئین Bcl-2 در موش صحرایی بالغ به دنبال کندن ریشه عصب سیاتیک - صفحه:20-24

  tick  اثر اسید اسکوربیک بر علائم سندرم قطع مرفین در موش سفید صحرایی - صفحه:25-31

  tick  ارزیابی سطح آلفافیتوپروتئین و آلکالن فسفاتاز سرم مادر جهت پیشگویی وقوع زایمان زودرس - صفحه:32-35

  tick  میزان چربی های سرم در بیماران مبتلا به اختلال مختلط اضطراب و افسردگی - صفحه:36-41

  tick  ارزش پیش گویی کننده تغییرات قطعه St لید Avr در تعیین رگ درگیر در سکته سطح تحتانی قلب - صفحه:42-45

  tick  ارزیابی نتایج آزمون های عملکرد تیروئید در بیماران همودیالیزی - صفحه:46-50

  tick  رابطه مصرف صبحانه با چاقی - صفحه:51-57

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر انفجار ناشی از سوخت گاز دیگ های بخار لوله آتشی - صفحه:58-63

  tick  شیوع دردهای مزمن و اثرات آن در زندگی روزمره نوجوانان شهر قزوین - صفحه:64-69

  tick  رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان - صفحه:70-75

  tick  هزینه یکای خدمت در کانون های هزینه نهایی بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران در سال 1381 : گزارش موردی - صفحه:76-81

  tick  مقایسه نتایج آزمون رایانه ای با کتبی در ارزشیابی حیطه شناختی دانشجویان در بخش ارتودنسی - صفحه:82-85

  tick  عادت های مضر دهانی ( مقاله مروری ) - صفحه:86-94

  tick  آگاهی و مهارت بیماران دارای گچ از نحوه مراقبت از خود در زمان ترخیص ( نامه به سردبیر ) - صفحه:95-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved