>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1380 - دوره:5 - شماره:19


  tick  مقایسه اثرات دو روش تغذیه ای وریدی - گوارشی و گوارشی بر کالری و پروتئین دریافتی و متابولیسم ازت بیماران ضربه مغزی - صفحه:3-10

  tick  مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس - صفحه:11-15

  tick  اثر بخشی بحث گروهی بر خودپنداشت نوجوانان پسر دبیرستان های گناباد - صفحه:16-21

  tick  اثر هورمون های پاراتیروئید بر بافت استخوان زنان یائسه - صفحه:22-25

  tick  پارامترهای سفالومتریک افراد 12 تا 17 ساله دارای اکلوژن نرمال - صفحه:26-32

  tick  قد و وزن مبتلایان به بتاتالاسمی ماژور و مقایسه آن با معیار Nchs - صفحه:33-38

  tick  تحریکات موضعی بخار فرمالدئید سالن تشریح در دانشجویان پزشکی - صفحه:39-42

  tick  تاثیر آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت های پس از کوله سیستکتومی - صفحه:43-46

  tick  اثر تزریق سوپراتارسال کورتن در درمان بیماران مبتلا به کونژنکویت بهاره مقاوم - صفحه:47-52

  tick  ارزیابی صحت تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران آپاندکتومی شده بیمارستان شهید رجایی قزوین - صفحه:53-57

  tick  نیازهای روانی - اجتماعی خانواده بیماران بستری در بخش های سی سی یو و آی سی یو از دیدگاه اعضای خانواده و پرستاران - صفحه:58-63

  tick  گزارش اولین مورد مایستوما به علت آسپرژیلوس فلاووس در ایران - صفحه:64-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved