>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1383 - دوره:8 - شماره:32


  tick  تاثیر روی بر زنده ماندن و شکل ظاهری سلول های رده لنفوئیدی راجی - صفحه:2-7

  tick  مقایسه اثر الکل، بتادین و بتادین بعد از الکل بر میزان بروز عفونت موضعی ناشی ا زکاتترسیاهرگی محیطی - صفحه:8-13

  tick  اثر عصاره سوماتیک و فیلتره کشت فوزاریوم سولانی بر روی لکوسیت های خون محیطی موش - صفحه:14-20

  tick  تاثیر لیدوکائین تزریقی برکاهش عوارض تزریق وریدی دیازپام - صفحه:21-25

  tick  مقایسه اثر شیاف ایندومتاسین و پتدین عضلانی بر درد پس ازعمل سزارین - صفحه:26-29

  tick  مقایسه سطح چربی های سرم در سکته مغزی هموراژیک و ایسکمیک - صفحه:30-35

  tick  ارزیابی آزمون غلتیدن در تشخیص زودرس پراکلامپسی - صفحه:36-40

  tick  بررسی حاملین Hbsag و سطح سرمی Antihbs در کارکنان مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینای قزوین - صفحه:41-46

  tick  مقایسه شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در مناطق شهری و روستایی قزوین(1381) - صفحه:47-51

  tick  مقایسه اثر بی هوشی با هالوتان و لیدوکائین بر درد بعد از عمل - صفحه:52-55

  tick  شیوع کم خونی هیپوکروم میکروسیت و علل آن در کودکان بستری بیمارستان قدس قزوین - صفحه:56-60

  tick  ارزیابی مقادیر مس، مولیبدن و چربی های سرم در شاغلین واحد مولیبدن مجتمع مس سرچشمه کرمان - صفحه:61-66

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد ضایعه های بدخیم دهانی - صفحه:67-72

  tick  اختلال وسواسی - جبری در مراجعان به درمانگاه روان پزشکی بیمارستان نور اصفهان - صفحه:73-79

  tick  مقایسه نظام مدیریت اطلاعات مرگ و میر ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و نیوزیلند و ارائه الگوی مناسب برای ایران - صفحه:80-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved