>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1383 - دوره:8 - شماره:33


  tick  اثر ضدالتهابی و بی دردی میوه گشنیز در موش سوری - صفحه:3-8

  tick  اثر ضد التهابی و ترمیمی گیاه بومادران در درمان زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی - صفحه:9-13

  tick  تأثیر فلپ جا به جا شونده ناجی در درمان تحلیل لثه کلاس یک میلر در دندان های تک ریشه ای - صفحه:14-20

  tick  بررسی گیلکوپروتئین های سطحی پلاکتی به روش فلوسیتومتری در سندرم برنارد سولیر - صفحه:21-26

  tick  ارتباط غلظت سرب خون با یافته های الکترونروگرافیک در افراد در معرض سرب - صفحه:27-31

  tick  مقایسه اثر آنتی بیوتیک های مختلف در درمان اوتیت میانی حاد کودکان - صفحه:32-35

  tick  همه گیری شناسی اختلال های روان پزشکی در استان قزوین (1380) - صفحه:36-44

  tick  شیوع عود بیماری گریوز و عوامل همراه با آن به دنبال قطع داروهای ضد تیروئید - صفحه:45-48

  tick  مقایسه آپگار نوزادان در دو روش القای بی هوشی عمومی با تیوپنتال و پروپوفل در سزارین - صفحه:49-52

  tick  نگرش پزشکان عمومی قزوین نسبت به پر فشاری خون - صفحه:53-58

  tick  تأثیر حمایت روانی، فیزیکی و آموزشی ماما طی مراحل زایمانی بر شدت درد زایمان - صفحه:59-64

  tick  ارزش روش فتوآنتروپومتری در توصیف بالینی و کمی ساختمان های آناتومیک صورت - صفحه:65-72

  tick  سهم بیماری های قلبی-عروقی در مرگ و میر های سال 1381 در بیرجند - صفحه:73-76

  tick  بررسی تاریخچه خانوادگی بیماران دیابتی نوع دوم - صفحه:77-80

  tick  شیوع رتینوپاتی در مبتلایان به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی یزد - صفحه:81-87

  tick  وقوع همزمان سقط فراموش شده داخل رحمی و حاملگی لوله ای (گزارش موردی) - صفحه:88-92

  tick  سندرم بک ویت ویدمن در یک نوزاد (گزارش موردی) - صفحه:93-97

  tick  ارزیابی آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از احیای قلبی - ریوی - صفحه:98-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved