>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1385 - دوره:10 - شماره:38


  tick  مقایسه اثرات هیستوپاتولوژیک عصاره مورد و سیلورسولفادیازین 1% بر بهبود زخم سوختگی درجه دوم موش - صفحه:6-15

  tick  ارتباط دریافت درشت مغذی ها با عوامل خطر قلبی - عروقی در بزرگسالان :‌مطالعه قند و چربی تهران - صفحه:16-23

  tick  مقایسه دریافت کالری و درشت مغذی ها در ساکنین شهرهای رشت و قزوین - صفحه:24-30

  tick  تاثیر دگزامتازون و رژیم غذایی پرپروتئین بر متابولیسم پروتئین در بیماران ضربه مغزی - صفحه:31-35

  tick  تاثیر اسید اسکوربیک بر سطح سرمی مس ، روی ، فعالیت آنزیم سرولوپلاسمین و شاخص های آهن در مردان - صفحه:36-43

  tick  بررسی بالینی علائم چشمی بیماران مبتلا به بیماری گریوز - صفحه:44-51

  tick  تاثیر تزریق اکسی توسین در سیاهرگ نافی بر زمان مرحله سوم زایمان و خون ریزی - صفحه:52-56

  tick  رابطه میزان Fsh روز سوم قاعدگی با بروز پاسخ ضعیف در بیماران تحت درمان سیکل های کمک باروری - صفحه:57-62

  tick  مقایسه عوامل خطر ساز مادری در نوزادان نارس و رسیده - صفحه:63-66

  tick  ارتباط استنشاق غیر مستقیم دود سیگار در مادر با وزن هنگام تولد نوزاد - صفحه:67-71

  tick  شیوع حاملین آنتی ژن سطحی هپاتیت B در زنان باردار قزوین 80-1379 - صفحه:72-78

  tick  فراوانی موارد بستری اوریون در کودکان قزوین 1381 - صفحه:79-83

  tick  رابطه افت شنوایی با میزان صدا و سابقه کار - صفحه:84-88

  tick  ارتباط غلظت فلزهای سنگین با هیدروکربن های چند حلقه ای معطر مرحله ذره ای در جو اصفهان - صفحه:89-94

  tick  سطح حسایت سوسری های بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی تهران نسبت به حشره کش های آیکون و سیپرمترین - صفحه:95-100

  tick  انگیزه های شغلی از دیدگاه کارکنان و مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:101-108

  tick  عملکرد نهاده های تولید در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:109-114

  tick  کاربرد نظام های اطلاعات جغرافیایی در مطالعه های همه گیرشناسی و بهداشت عمومی - صفحه:115-123

  tick  چگونه می توان مدیریت دانش را به کارگرفت؟ - صفحه:124-132

  tick  گزارش سه مورد کولون کیسه ای مادرزادی در بیمارستان مقعد بسته - صفحه:133-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved