>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:3


  tick  ارتباط پلی مورفیسم Taq1 و Apa1 ژن های گیرنده ویتامین D با استیوپروز در خانم های یایسه - صفحه:4-10

  tick  بیان استرپتوکیناز نوترکیب استرپتوکک گروهA در باکتری اشرشیاکلی - صفحه:11-18

  tick  فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در بلوک های پارافینی بیماران مبتلا به التهاب مزمن لوزه (89 - 1388) - صفحه:19-25

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی آکانتامبا در آب های راکد سطحی شهر قزوین - صفحه:26-32

  tick  مقایسه اثربخشی دو روش مختلف در درمان مجدد کانال های پُر شده با گوتاپرکا و رزیلون - صفحه:33-39

  tick  ارتباط فشارخون متوسط شریانی و ضربان قلب با سنگ شکنی برون اندامی در بیماران با سنگ کلیه - صفحه:40-45

  tick  تاثیر آموزش و حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه های قزوین (1389) - صفحه:46-52

  tick  شیوع اختلال های رفتاری در نوجوانان دبیرستانی استان زنجان (89-1388) - صفحه:53-59

  tick  همبسته های شخصیتی دانشجویان قربانی سو استفاده عاطفی در ارتباط با جنس مخالف - صفحه:60-65

  tick  عوامل موثر در استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی در کارکنان صنایع استان سیستان و بلوچستان - صفحه:66-71

  tick  آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم (1389) - صفحه:72-77

  tick  عوامل موثر بر مصرف شیر مصنوعی در کودکان زیر یک سال ارجاع شده به کمیسیون های شیر مصنوعی شهرستان آران و بیدگل (1388) - صفحه:78-84

  tick  بررسی علل بستری در بیمارستان کودکان قدس قزوین (1386) - صفحه:85-88

  tick  آگاهی و عملکرد کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیماری های دهان - صفحه:89-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved