>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:4


  tick  مطالعه تطبیقی ترکیب نیروی انسانی سلامت در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی (87-1386) - صفحه:5-12

  tick  مقایسه اثر ترکیب پروپوفول- آلفنتانیل با کتامین- آلفنتانیل جهت انجام لوله‌گذاری داخل تراشه بدون استفاده از داروهای شل کننده عضلانی - صفحه:13-19

  tick  ارزیابی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کبد موش صحرایی بعد از مواجهه با دوزهای حاد دیازینون - صفحه:20-29

  tick  مقایسه تاثیر دو روش کشت سلولی بر مورفولوژی و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان جوجه - صفحه:30-37

  tick  اثر مهاری عصاره هیدروالکلی پوست میوه بلوط بر اکسیداسیون Ldl سرم برون تنی - صفحه:38-44

  tick  اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر خود پنداشت و تصویر بدنی زنان دچار سوختگی - صفحه:45-52

  tick  ارتباط بین همسرآزاری و زایمان زودرس - صفحه:53-59

  tick  شیوع فنوتیپ های سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران دبیرستانی شیراز (1388) - صفحه:60-67

  tick  تعیین خسارت ناشی از حریق و انفجار در یک صنعت شیمیایی به روش شاخص حریق و انفجار - صفحه:68-76

  tick  ارزیابی آمادگی کارگران واحد مونتاژ برای پذیرش حالت صحیح بدن - صفحه:77-85

  tick  مرگ و میر بیمارستانی و طول مدت بستری در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی بیمارستان البرز کرج (87 – 1382) - صفحه:86-94

  tick  فراوانی عفونت محل عمل در بیماران تحت عمل جراحی بیمارستان گلپایگانی قم (88-1387) - صفحه:95-100

  tick  نرخ گذر از آزمون جامع علوم پایه برای دانش آموختگان و دانشجویان انتقالی از سایر کشورها به ایران - صفحه:101-107

  tick  تحلیل سوال های چند گزینه ای رشته های بهداشتی دانشکده بهداشت - صفحه:108-110

  tick  ارزیابی تابلوهای مطب پزشکان عمومی شهر قزوین براساس ضوابط و استانداردها - صفحه:111-115
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved