>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1383 - دوره:8 - شماره:31


  tick  مقایسه رژیم درمانی اسید سالسیلیک 2 درصد و بتامتازون با روغن ماهی موضعی در بهبود علائم پسوریازیس - صفحه:3-7

  tick  جداسازی لیستریامونوسیتوژن و تعیین تیتر آنتی بادی آن در زنان مبتلا به سقط جنین - صفحه:8-13

  tick  رابطه شدت هیپوکسمی زودرس پس از عمل با محل جراحی - صفحه:14-17

  tick  تاثیر هلیکوباکتر پیلوری بر مخاط دهان رت - صفحه:18-21

  tick  رفتارهای دردناک ناشی از تزریق فرمالین و تحمل نسبت به مرفین در رت نر معتاد - صفحه:22-27

  tick  تاثیر متقابل غلظت های مختلف سدیم سیترات و حداقل حجم نمونه بر نتایج آزمون های انعقادی - صفحه:28-34

  tick  سپتی سمی حاصل از باکتری های هوازی و حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در نوزادان - صفحه:35-40

  tick  ارزیابی تب، تعداد گلبول های سفید، سرعت رسوب خون و Crpدر اولین عفونت ادراری - صفحه:41-44

  tick  مقایسه زوایای اندام تحتانی دوندگان سنین مدرسه با مقادیر طبیعی - صفحه:45-48

  tick  مقایسه خواص فیزیکی سیمان های ترمیمی دندان حاوی عنصر روی ساخت داخل کشور با استاندارد جهانی - صفحه:49-55

  tick  همه گیر شناسی بیماران درمان مجدد سل ریوی (تهران 1378) - صفحه:56-61

  tick  نظر والدین ، پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک - صفحه:62-67

  tick  مقایسه اثر تجویز وریدی و داخل بینی مرفین بر درد بعد از عمل - صفحه:68-71

  tick  سوختگی و عوامل موثر بر آن در عمل جراحی قلب باز - صفحه:72-75

  tick  شیوع بیماریهای خود ایمنی در بیماران مبتلا به مولتی پل اسکلروزیز و بستگان آنها - صفحه:76-81

  tick  شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی شهرستان کاشان - صفحه:82-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved