>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1384 - دوره:9 - شماره:37


  tick  اثر جیوه بر فعالیت غده تیروئید و کلسترول خون در رت - صفحه:5-9

  tick  تأثیر تطابق صدا بر حفاظت شنوایی و فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسما در خرگوش - صفحه:10-14

  tick  اثر ضد انعقاد گیاه مرزه در رت - صفحه:15-18

  tick  اثر ضد دردی تجویز خوراکی ترخون در موش صحرایی دیابتی - صفحه:19-24

  tick  اثر عصاره آبی سیر بر قدرت انقباضی دهلیز ایزوله رت متعاقب افزایش آدرنالین - صفحه:25-29

  tick  تشخیص ژانت سل گرانولومای مرکزی فک قبل از جراحی توسط آسپیراسیون با سوزن نازک - صفحه:30-35

  tick  بازگشت عیب انکساری پس از لیزیک در مبتلایان به نزدیک بینی شدید - صفحه:36-41

  tick  شیوع آدنیت ب ث ژ در شیرخواران واکسینه شده در بدو تولد - صفحه:42-46

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی ایران نسبت به مصرف دخانیات - صفحه:47-52

  tick  رابطه آنتی بادی ضد هلیکوباکتر پیلوری با ویار حاملگی - صفحه:53-57

  tick  ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ویار حاملگی - صفحه:58-60

  tick  مقایسه هورمون های تیروئید قبل و بعد از تعویض خون در نوزادان مبتلا به هیپر بیلی روبینمی - صفحه:61-63

  tick  شیوع آسم در دانش آموزان قزوینی(1382) - صفحه:64-68

  tick  الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی ماکو - صفحه:69-75

  tick  ارتباط نوتروفیلی با نارسایی احتقانی قلب بعد از سکته حاد قلبی - صفحه:76-80

  tick  اثر اکسیژن تراپی بر تهوع و استفراغ پس از جراحی سزارین - صفحه:81-86

  tick  کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاره در سنجش کارایی بیمارستان - صفحه:87-93

  tick  پوشش ریشه دچار سایش شدید توسط فلپ جا به جا شونده تاجی به همراه پیوند بافت همبند( گزارش موردی) - صفحه:94-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved