>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1380 - دوره:5 - شماره:20


  tick  رابطه سطح پتاسیم خون با تاکیکاردی بطنی در مبتلایان به سکته حاد میوکارد - صفحه:3-8

  tick  اثر پنی سیلین کریستال در درمان پنومونی باکتریال شایع در کودکان طبیعی 1 تا 6 ساله - صفحه:9-14

  tick  بررسی اثر ضد دردی و زخم زایی عصاره متانولی گل بابونه - صفحه:15-23

  tick  مقایسه محلول بتادین و پماد اریترومایسین در پیشگیری از بروز کنژنکتیویت نوزدان - صفحه:24-29

  tick  تاثیر رژیم غذایی حاوی نمک طعام در تعیین جنسیت موش - صفحه:30-34

  tick  مقایسه لوله بستن به دو روش فیلشی کلیپ و الکتروکواگولاسیون دو قطبی - صفحه:35-41

  tick  شیوع اختلال کارآیی دیاستولیک در بیماران با علائم بالینی نارسایی قلبی - صفحه:42-47

  tick  شیوع خوددرمانی در بیماران بستری در مراکز آموزشی - درمانی قزوین - صفحه:48-54

  tick  الگوی مصرف دارو و تغییرات آن در سه ماهه اول بارداری - صفحه:55-61

  tick  ارزیابی عوامل مرتبط با اختلال روابط زناشویی در دوران بارداری - صفحه:62-67

  tick  ناهنجاریهای دستگاه ادراری و تناسلی جنین در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین - صفحه:68-71

  tick  عوامل خطر تهوع و استفراغ پس از بی هوشی عمومی با اکسید ازت - صفحه:72-78

  tick  شیوع آسم فعالیتی در دانش آموزان قزوینی و ارتباط آن با سیگار کشیدن - صفحه:79-83

  tick  موانع آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری - صفحه:84-90

  tick  گزارش یک مورد سندرم فار - صفحه:91-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved