>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:1


  tick  ارزیابی فعالت ضد باکتریایی عصاره گیاهان آرتمیزیا و زیره علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و ویبریوکلرا - صفحه:5-13

  tick  اثر توکلیجه بر علایم خستگی، تهوع و استفراغ ناشی از دیسمنوره اولیه - صفحه:14-19

  tick  تأثیر دو روش آموزش گفتاری و نوشتاری بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی - صفحه:20-24

  tick  ارتباط بین سندرم آپنه خواب و سردرد صبحگاهی - صفحه:25-31

  tick  ارتباط کیفیت زندگی با اختلال های اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران خودروساز - صفحه:32-37

  tick  الگوی فعالیت فیزیکی در نوجوانان دختر شهر اصفهان و عوامل مؤثر بر آن - صفحه:38-46

  tick  سن یائسگی و عوامل مؤثر بر آن در جمعیت قند و لیپید تهران - صفحه:47-54

  tick  وضعیت سلامت روانی زنان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت استان قزوین (1387) - صفحه:55-61

  tick  آلودگی صوتی در شهر قزوین (1389) - صفحه:62-69

  tick  موقعیت حرفه ای و فعالیت علمی دانش آموختگان مقطع کاردانی مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:70-76

  tick  کریپتوسپوریدیوزیس در مبتلایان به گاستروآنتریت در شهرستان های غرب استان مازندران - صفحه:77-85

  tick  شیوع و الگوی عفونت ها در بیماران دیابتی مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینای قزوین (1388-1387) - صفحه:86-91

  tick  شیوع اکستوباسیون برنامه ریزی نشده در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین (1388) - صفحه:93-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved