>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1389 - دوره:14 - شماره:4


  tick  اثر پلی مورفیسم His447his ژن Pary بر روی اووسیت ها و باروری در لقاح خارج رحمی - صفحه:5-11

  tick  مقایسه گلوکزناشتا با آزمون تحمل گلوکز خوراکی در تشخیص دیابت شیرین در سیروز کبدی - صفحه:12-16

  tick  بررسی اکوستیک رینومتری طبیعی در افراد ایرانی فاقد مشکل تنفسی - صفحه:17-21

  tick  مقایسه آستانه تشخیص حس حرکت بیماران با پترگی لیگامان متقاطع قدامی حاد قبل و بعد از جراحی بازسازی - صفحه:22-27

  tick  بررسی پاسخ به درمان سنگ های مجاری ادراری با پلی سیترات پتاسیم در کودکان - صفحه:28-33

  tick  ویژگی های همه گیرشناختی عفونت های روتاویروسی، باکتریایی و انگلی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت بستری در بیمارستان های جهرم (86-1385) - صفحه:34-41

  tick  وضعیت اداره بیماران مشکوک به آرتریت چرکی بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین (87-1382) - صفحه:42-49

  tick  رتبه بندی نسبی خطر حریق و انفجار در یک صنعت پتروشیمی به روش شاخص حریق و انفجار - صفحه:50-56

  tick  ارزیابی مدیریت اطلاعات از خانه های بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوین (1387) - صفحه:57-63

  tick  بهره وری بیمارستان های عمومی استان اردبیل(85-1379) - صفحه:64-70

  tick  تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر میزان سزارین - صفحه:71-76

  tick  ارتباط مواجهه با دود سیگار محیطی با عقاید بهداشتی و فشاراجتماعی جوانان شهر یزد - صفحه:77-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved