>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1389 - دوره:14 - شماره:1


  tick  ارتباط یافته های بافت شناسی و معیارهای فعالیت و ازمان در بیوپسی کلیه با نتایج تست های آزمایشگاهی در مبتلایان به نفریت لوپوسی - صفحه:6-11

  tick  شاخص های بیوشیمیایی تروپونین I ، لپتین و Ck-Mb در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر - صفحه:13-17

  tick  اثر شاخص های تن سنجی درپیش بینی عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان - صفحه:19-25

  tick  ارتباط عوامل روانی- اجتماعی با رضایت زناشویی زنان نابارور - صفحه:27-32

  tick  تاثیر مداخله آموزشی برارتقای آگاهی، نگرش و رفتارهای ارگونومی کارگران - صفحه:34-40

  tick  شیوع فشارخون بالا در زنان بالای 30 سال منطقه مینودرشهر قزوین (1387) - صفحه:42-48

  tick  بررسی ارزش تشخیصی شمارش گلبول سفید و پروتئین واکنشی C در آپاندیسیت حاد کودکان - صفحه:50-56

  tick  تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده - محور بر کیفیت زندگی سالمندان - صفحه:58-64

  tick  بررسی اسپورهای قارچی هوای شهر قزوین (بهار 1386) - صفحه:66-70

  tick  انواع نگرانی ها و اختلال های روان شناختی در سالمندان آسایشگاه های تهران - صفحه:72-77

  tick  تغییرات زیست شناختی لیپوپروتئین- آ و سایر چربی های پلاسمایی دانشجویان در یک دوره شش ماهه - صفحه:79-83

  tick  گزارش موارد ازوفاگوستومی جانبی همراه با درناژ توراسیک در درمان پارگی مری - صفحه:85-88

  tick  گزارش کوتاه تحلیل جراحی های کودکان در مراکز آموزشی-درمانی قدس قزوین(1381-82) - صفحه:90-91

  tick  گزارش کوتاه تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان از طریق ایفای نقش و نقاشی بر آگاهی و عملکرد کودکان - صفحه:93-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved