>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1397 - دوره:22 - شماره:1


  tick  مقایسه تاثیر تجویز کلسیم-د و متفورمین در تنظیم چرخه قاعدگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک - صفحه:4-12

  tick  بررسی برخی عادات غذایی و فعالیت بدنی در نوجوانان در تهران (1390) - صفحه:13-23

  tick  تاثیر شستشوی پوسته تخم مرغ با آب سرد بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آن طی مدت نگه داری در یخچال - صفحه:24-30

  tick  ارزیابی مواجهه تنفسی با ذرات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (Abs) در کارکنان یک شرکت تولید لوازم خانگی - صفحه:31-41

  tick  مقایسه روش های تجزیه و تحلیل حالت های شکست و تحلیل تشدید کارکردی در ارزیابی ریسک عملیات پرس کاری - صفحه:42-51

  tick  بررسی میزان رضایت دانشجویان از میزهای لپ تاپ با استفاده از پرسش نامه رضایت مندی - صفحه:52-60

  tick  بررسی علاقه‌ دانشجویان دندان پزشکی قزوین نسبت به رشته‌ تحصیلی خود و ارزیابی محیط آموزشی (95-1394) - صفحه:61-69

  tick  مروری بر اثرات درمانی کُندر - صفحه:70-81

  tick  گزارش یک مورد سزارین اورژانس در فرد مبتلا به آکندروپلازی - صفحه:82-86

  tick  بررسی دانش و نگرش بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی قزوین درباره ایدز (1393) - صفحه:87-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved