>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1388 - دوره:13 - شماره:51


  tick  ارزش سونوگرافی پاور داپلر رنگی در تشخیص پیلونفریت حاد در کودکان - صفحه:5-10

  tick  عوارض اعمال جراحی معده و نحوه درمان آنها در بیمارستان آیت الله طالقانی تهران - صفحه:11-16

  tick  حداقل غلظت مهاری پنوموکک های جدا شده در بیمارستان های زنجان نسبت به آنتی بیوتیک ها - صفحه:17-22

  tick  اختلال های پیرابالینی و شیوع عفونت های ویروسی در معتادان تزریقی بستری - صفحه:23-29

  tick  شیوع میکروارگانیسم ها و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در کشت ادرار بیماران بیمارستان بوعلی سینای قزوین (1386) - صفحه:30-34

  tick  شیوع عوامل خطرهای بیماری های قلبی و عروقی در زنان منطقه مینو در قزوین و ارائه راهکارهای مداخله - صفحه:35-43

  tick  مطالعه تطبیقی سامانه طبقه بندی بیماری های قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران - صفحه:44-50

  tick  بررسی ژنومیکس تغییرات توالی 5-Utr ژن F ویروس سرخک سوش واکسن Aik-C تکثیر شده در سلول های Mrc-5 - صفحه:51-59

  tick  شناسایی ترکیب های معطر گیاه دارویی مرزه سهندی کشت شده در قزوین - صفحه:60-63

  tick  جستجوی پنی سیلیوم مارنفئی در خاک شهر قزوین - صفحه:64-69

  tick  اثربخشی تجویز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بر کنترل درد ناشی از درمان ارتودنسی - صفحه:70-76

  tick  اثر Thiourea بر استحکام برشی پیوند کامپوزیت به مینای سفید شده - صفحه:77-83

  tick  وضعیت سالمندان شهر قزوین از نظر اوقات فراغت و مداخله در استفاده از توانمندی آنها (1387) - صفحه:84-87

  tick  تنوع غذایی: شاخصی از سلامت و کفایت تغذیه ای - صفحه:88-97

  tick  بروز مننگوسل ساکرال به صورت توده سرینی (گزارش موردی) - صفحه:98-102

  tick  دانش، نگرش و عملکرد داروسازان شهر قزوین در مورد داروهای بدون نسخه - صفحه:103-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved