>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی موازین ارزشی اسلام، یهود و مسیحیت در باب اخلاق حرفه‌ای (رویکردی تطبیقی)  
   
نویسنده ابراهیمی نژاد مهدی ,عسکری باقرآبادی محبوبه
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1396 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:115 -142
چکیده    بیان آموزه‌های اخلاقی از اساسی‌ترین ارکان شرایع آسمانی برای رساندن انسان به کمال نهایی است و این آموزه‌ها همواره راهنمای جهانیان در کسب‌وکار بوده است. پیشوایان ادیان نیز با گفتار و عمل، پیروان خود را به تلاش برای آراسته شدن به زیور اخلاق تشویق کرده‌اند. دین مبین اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی چه از طریق آیات و چه با احادیث و روایات، به رعایت اصول اخلاقی تاکید می‌نماید. درک درست و دقیق ارزش‌های بنیادی اخلاقی می‌تواند اولین گام در جهت رسیدن به جامعه‌ای سالم و مطلوب باشد. آنچه به ‌عنوان گام بعدی و اساسی‌ترین گام در نظر گرفته می‌شود عمل به این ارزش‌ها در تمام ابعاد زندگی است. با توجه به وظیفۀ خطیر سازمان‌های فنی و حرفه‌ای در تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده، فرصتی فراهم آمده تا ضمن آموزش مهارت، اخلاق حرفه‌ای نیز ارتقا یابد و عرصۀ خدمتگزاری با فرهنگ الهی احیا شود. در مقالۀ حاضر، با تاکید بر اهمیت این موضوع، در رویکردی تطبیقی گزیده‌ای از دستورات دین اسلام، یهود و مسیحیت پیرامون اخلاق حرفه‌ای مورد مطالعه قرارگرفته و در این راستا، ابتدا به چیستی مفهوم اخلاق، اخلاق حرفه‌ای و ارتباط اخلاق با دین و تاریخچۀ مختصری از پیدایش آن اشاره شده است. در ادامه، برخی آیات قرآنی پیرامون اخلاق آورده شده و در نهایت موازین ارزشی دین اسلام، یهود و مسیحیت در بابِ اخلاق حرفه‌ای مقایسه و سازگاری مفاهیم پایه‌ای ارزش‌های اخلاقی در این ادیان جمع‌بندی شده است. در انتها، توصیه‌هایی برای اجرای این مهم ارائه شده است.
کلیدواژه اخلاق حرفه‌ای، اسلام، مسیحیت، یهود
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
پست الکترونیکی askari.msc@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved