>
Fa   |   Ar   |   En
   صبر اجتماعی در قرآن کریم  
   
نویسنده نوروزی رضاعلی ,رمضانی فاطمه ,یاوری احسان
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1395 - دوره : 22 - شماره : 3 - صفحه:159 -174
چکیده    صبر از فضایل مورد تاکید در اسلام می باشد؛ که بیش تر از زاویه‌ فردی ـ اخلاقی، مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که صبر از سهم و جایگاه بالایی در تربیت افراد برای زندگی اجتماعی برخوردار است. بهره مندی از این جایگاه، در ابتدا نیازمند پاسخ به این سوال است که «صبر اجتماعی به چه معناست، غرض از آن، و مصادیق آن چیست؟»، پاسخی که پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر شیعی، با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی آن بوده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیان گر آن است که این نوع از صبر با حضور فرد در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر معنی می یابد، و در حفظ ثبات و ارتقاء اجتماع موثر می افتد و به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی فرد را متاثرمی سازد. این نوع از صبر را می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد: صبر در برابر افراد اجتماع، و صبر در برابر مسائل اجتماع؛ که صبر در برابر افراد نیز بر دو نوع است: صبر مشفقانه و صبر مصلحانه. صبر در برابر مسائل اجتماع نیز به صبر بر دشواری کار و فعالیت اجتماعی، صبر بر دوری اهداف اجتماعی، صبر در برابر کمبودها و مشکلات در اجتماع، و صبر در برابر دسیسه ها و فشارهای روانی دشمن قابل تقسیم است.
کلیدواژه قرآن کریم، ,صبر، ,صبر اجتماعی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه قم, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved