>
Fa   |   Ar   |   En
   ساده زیستی در آموزه های دینی و نقش آن در استحکام خانواده  
   
نویسنده نجفی محمد ,هاشمیان نفیسه ,سلطانی نژاد سمانه ,نصرتی هشی کمال
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1395 - دوره : 22 - شماره : 4 - صفحه:95 -126
چکیده    خانواده مناسب‌ترین جایگاه برای تامین نیازهای انسانی و بهترین بستر برای ایجاد امنیت و آرامش روانی است، که بسیاری از نیازهای فردی و روان‌شناختی انسان در آن تامین می‌گردد. در عصر حاضر، نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های جدی شده است، که به تدریج آن را به سستی و تزلزل می‌کشاند، بنابراین تقویت این نهاد مقدس بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. همان طور که عیان است عوامل زیادی در تقویت این نهاد موثرند، که یکی از این عوامل ساده زیستی است؛ بنابراین در این پژوهش با مراجعه به منابع دینی و به روش تحلیلی اسنادی، به تعریف ساده زیستی و برخی اصطلاحات و واژه‌های مشابه آن اشاره شد، سپس اهمیت و فلسفه‌ساده زیستی در اسلام مورد تحلیل قرار گرفت و به آثار ساده زیستی، همچون آسودگی، موفقیت در زندگی، سرمایه گذاری، قدرت و آزادی اشاره و مشخص شد که در مقابل ساده زیستی، تجمل گرایی مطرح است که از آثار زیان بار آن می توان به زمینه سازی برای گناهان، گسترش فقر در جامعه، تبدیل ارزش به ضد ارزش، اسراف، ناتوانی در انجام وظیفه و فراموشی یاد خدا و قیامت اشاره کرد و در نهایت با بررسی تاثیر ساده زیستی بر استحکام خانواده ها نقش اثرگذار آن آشکار گردید که در نهایت براساس متنراه کارهایی برای پیاده سازی ساده زیستی در خانواده ها ارائه شد.
کلیدواژه استحکام خانواده، ساده زیستی، زوجین، آموزه های دینی
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved