>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تاکید بر آموزه های دینی  
   
نویسنده پیروزفر سهیلا ,حسینی محمدآباد علی اصغر
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1395 - دوره : 22 - شماره : 4 - صفحه:71 -94
چکیده    خودشناسی و دست یابی به هویت صحیح، سبب شناخت اهداف حقیقی در زندگی، وسایلی و راه های رسیدن به آن اهداف و رفع موانع رسیدن به آنهاست. این نوشتار به بررسی نقش خانواده در دست یابی فرزندان به هویت صحیح پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خانواده هامی توانند با انتخاب نام مناسب برای فرزندان، هدیه و امانت الهی دانستن فرزندان، محبت به فرزندان، احترام به شخصیت آنان، کمک به خداشناسی و پرورش ایمان در کودک، تفاهم و همیاری، توجه به کودک و بازی با او، پرورش صحیح توانایی های فرزندان، الگوی مناسب بودن برای فرزندان، توجه به لقمه‌ حلال و حلال زادگی و... فرزندان را در نیل به هویت مناسب، یاری رسانند.
کلیدواژه هویت، بحران هویت، خانواده، تربیت کودک، آموزه های دینی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی hosaini.366@razavi.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved