>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی سبک زندگی ایرانیان و طراحی الگوی زندگی بهشتی  
   
نویسنده یعقوبی - جواد ,سلطانی - عباس علی
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1394 - دوره : 21 - شماره : 4 - صفحه:187 -213
چکیده    انقلاب اسلامی حامل روش تازه زندگی و متکفل فتح باب جدیدی در شیوه زیست انسان بود. از این رو تحقیق در سبک زندگی، در واقع گام برداشتن در جهت تعمیق ارزش ها و آرمان های اصیل انقلاب اسلامی است. سبک زندگی یکی از موضوعات جدید در جامعه ماست که بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری جای خود را به عنوان یک بحث نوبنیاد در تحقیقات پژوهشگران باز کرده است. نوشتار پیش رو نگاهی چند وجهی به این موضوع دارد؛ از سویی در پی بررسی و مطالعه شیوه زندگیِ مردمِ جامعه امروز ایران و تشریح میزان نفوذ مدل های غربی و غیر اسلامی ـ ایرانی بر زندگی ایرانیان است. از سوی دیگر به آثار فکری و علمی که توسط روشنفکران در این زمینه نگاشته شده، نظری افکنده و این هر دو را به نقد کشیده و در فرجام نیز به تبیین و ترسیم زندگی آرمانی مبتنی بر ارزش ها و اصول اسلامی ـ ایرانی پرداخته است؛ زندگی آرمانی که این نوشتار آن را زندگی بهشتی می نامد. در این مقاله آسیب شناسی سبک زندگی امروز جامعه و فرهنگ ما در مقایسه با سبک زندگی مورد نظر قرآن، احادیث، سیره زندگی پیامبر? و امامان? و تفاوت های اساسی میان این دو گونه زندگی تشریح شده و جهت اثبات این مدعا، مستندات و دلایل متعددی نظیر مستندات فقهی، قرآنی، روایی و نیز پرسش نامه اقامه شده است. بنابراین چارچوب این نوشتار چنین است؛ گام نخست آسیب شناسی زندگی امروز ایرانیان از طریق مطالعه شواهد و مدارک عینی موجود و در گام دوم طراحی گونه ای از زندگی بهشتی متفاوت با سبک زندگی مرسوم، از طریق ارایه مستندات فقهی، قرآنی، روایی و تاریخی از زندگی بزرگان دینی. روش این پژوهش کتابخانه ای ـ میدانی است.
کلیدواژه زندگی بهشتی ,سبک زندگی آرمانی ,سبک زندگی فقهی ,سبک زندگی اسلامی ,سبک زندگی غربی ,The Paradisiacal Life ,The Utopian Lifestyle ,The Jurisprudential Lifestyle ,The Islamic Lifestyle ,The Western Lifestyle
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار و عضو هیات علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی, ایران
پست الکترونیکی -
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved