>
Fa   |   Ar   |   En
   رسالت حوزه علمیه در تبیین فلسفه سیاسی اسلام  
   
نویسنده نوایی شوروزی - علی اکبر
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1394 - دوره : 21 - شماره : 2 - صفحه:39 -68
چکیده    فلسفه سیاسی اسلام در چهره عام خود به تبیین عقلانی و فلسفی پرسش های بنیادی درباره حکومت، حکمرانی، نقش مردم، مقوله قدرت و فلسفه آن، اداره جامعه و مسایل متعلق به آن می پردازد. فیلسوفان و حکیمان نام آور اسلامی در قالب ارایه تیوری ها و نظریه های فلسفی ملهم از دین، درباره حکومت و قدرت و اداره جامعه پرداخته و به پرسش های بنیادین و اساسی این مقوله در قالب نظام شهرهای اسلامی نظیر مدینه فاضله اسلامی فارابی و شهر حکمت و حکیمان سهروردی و حکومت اسلامی امام خمینی? و نظایر آن پرداخته اند.روح نوشتار این است که اسلام دارای فلسفه برجسته و روشنی است و بدون آن، اسلام در حد یک نام فروکاسته خواهد شد و دیگر اثری عملی از آن نمایان نخواهد شد. بدین روی حوزه های علمیه که رسالت تبیین اسلام را برعهده دارند، باید به عمق این فلسفه دست یازند، زیرا در غیر این صورت، حوزه ها قادر نخواهند بود که رسالت عظیم و جامعه ساز خود را به انجام رسانند. حوزه های علمیه باید پشتوانه فکری و تیوریک نظام اسلامی باشد. لذا تبیین این فلسفه سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است. این ضرورت را چند اصل مهم توضیح می دهد. اصل نیاز انقلاب اسلامی به پشتوانه نظری و نرم افزاری، ضرورت تمدن سازی دینی و اسلامی که با فقاهت تمدن ساز باید شکل یابد. اصل ابهام زدایی از چهره اسلام، تقابل با سلطه های استعماری، اصل عزت و شوکت مسلمین و... که مصادیقی از این ضرورتند.
کلیدواژه فلسفه سیاسی ,حکومت ,قدرت ,جامعه ,تمدن ,فقاهت ,روحانیت ,Political Philosophy ,Government ,Authority ,Society ,Civilization ,Practicing Islamic Jurisprudence ,The Islamic Scholars (Ulama
آدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران
پست الکترونیکی navaee@razavi.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved