>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر بخشی رشد علمی ایران و پویایی علمی اقتصادی  
   
نویسنده خسروی - محمد امین ,شریفاتی - محمد رضا ,رحیمی - روح الله
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1393 - دوره : 20 - شماره : 2 - صفحه:79 -102
چکیده    جهت مطالعه رشد علمی کشورها، معیارهای مختلفی وجود دارد که هر ساله سازمان های داخلی و خارجی متخصص در این رابطه با تکیه بر آمار و ارقام، رشد علمی کشورها را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهند.در این مقاله ابتدا با توجه به شاخص های استاندارد بین المللی که در پایگاه های معتبر منتشر شده است. رشد علمی ایران را در دو دهه اخیر بررسی می کنیم و پس از آن به تحلیل ارتباط متقابل رشد حقوقی و اقتصادی و میزان تاثیرگذاری رشد علمی در این حوزه می پردازیم. با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق مشخص می شود که ایران در دو دهه اخیر رشد علمی چشم گیری داشته که از این حیث باعث رشد و ترقی ایران در دنیا شده است. ولی به عکس تمام کشورهای دنیا این رشد علمی تاثیر کمی روی رشد اقتصادی کشور داشته است. عدم توجه به مباحث علوم انسانی یکی از دلایل با اهمیت در این زمینه است و نیز عدم ارتباط بخش اقتصادی و علمی کشور به طور مستمر و صحیح از دلایل مهم این نقصان می باشد که می توان با دیدگاه حقوقی و قانونی به عنوان رابط بین سرمایه گذار و نوآور، عدم اعتماد بین این دو حوزه را کاهش داد.
کلیدواژه رشد علمی ,اقتصاد ,رشد حقوقی ,Interactions ,Individual Differences ,Contents Of The Message And Religious Teachings
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانش اندوخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدرس دانشگاه, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی, ایران
پست الکترونیکی -
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved