>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه عوامل زیستی در موفقیت فرد از منظر قرآن و روایات  
   
نویسنده مشکانی - محمد رضا
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1393 - دوره : 20 - شماره : 3 - صفحه:129 -154
چکیده    در رسیدن به هدف که موفقیت تلقی می گردد، عوامل متعددی دخالت دارد که ممکن است نقش برخی از این عوامل مستقیم و نقش برخی دیگر به صورت غیرمستقیم باشد. از این میان جایگاه عوامل زیستی انکار ناپذیر است. در اسلام به اصل این نوع اثرگذاری اشاره شده است که تاثیر فوق در سه جریان تاثیر بدن بر روح، تاثیر روح و روان بر بدن و ابزاریت بدن برای روح دسته بندی می شود. اسلام دستورالعمل های قابل توجه و دقیقی را برای زندگی زیستی انسان ارایه نموده است. قسمتی ازاین دستورالعمل ها در این دسته بندی جای می گیرد که عبارتند از 1. تغذیه (شامل الف: تناسب در تغذیه، ب: تعادل در تغذیه، ج: آداب در تغذیه)، 2. تخلیه، 3. بهداشت، 4. استراحت، 5. اجتناب از گناهان، 6. عوامل زیست محیطی و 7. مدیریت غرایز.به طور غالب کسانی که براساس موازین عقلانی زندگی می کنند هدفی را نیز دنبال می کنند که رسیدن به آن هدف برای آنها موفقیت تلقی می گردد.
کلیدواژه تغذیه ,تخلیه ,بهداشت ,استراحت ,اجتناب از گناهان ,عوامل زیستی محیطی ,مدیریت غرایز ,Nourishment ,Resting ,Avoiding Sin ,Biological Factors ,Management Of Instincts
آدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی, دانشجوی دکتری علوم حدیث, ایران
پست الکترونیکی z_mashkani@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved