>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی بازدارنده های خلاقیت در سبک زندگی  
   
نویسنده مروتی - دارابی - سهراب - فرشته
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1392 - دوره : 19 - شماره : 2 - صفحه:147 -174
چکیده    آنچه که باعث تمایز مفهوم سبک زندگی از مفاهیم مشابه، مانند فرهنگ یا پاره فرهنگ، هویت، شخصیت و محدودسازی آن می شود؛ خلاقانه و گزینشی بودن اجزا و عناصر سبک زندگی است. سبک زندگی اسلامی، سبکی راکد، تکراری و ثابت نیست، بلکه سبکی است که در آن پویش و حرکت جریان دارد، که در نهایت منجر به خلاقیت و نوآوری می شود. هر کدام از افراد در سبک زندگی اسلامی حتی با نازل ترین درجه ی خلاقیت قادرند، این جرقه ی مقدس را شعله ور ساخته و خلاقیت خفته را بیدار سازند. باید پذیرفت و باور داشت که این گوهر نفیس و گران بها در وجود همه ی ما از ابتدای خلقت تعبیه گردیده، چرا که خداوند انسان را نماینده ی خود در روی زمین نامیده است. این فلسفه و ایمان، منشا بیداری اندیشه، فکر و پیدایش خلاقیت است. خلاقیت نیاز عالیه ی بشری در تمام ابعاد سبک زندگی اسلامی و جهشی در رشد فکر و اندیشه ی انسان است. این نیاز نیز مانند دیگر نیازها و مسایل زندگی انسان در معرض تهدید موانعی است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی مفهوم خلاقیت و نوآوری را با استناد به قرآن کریم و احادیث معصومین? بیان می کند و سپس به تحلیل و بررسی موانع بروز و شکوفایی خلاقیت (فردی) در سبک زندگی اسلامی و ارایه ی راه حل های این معضل با توجه به آموزه های دینی می پردازد.
کلیدواژه سبک زندگی ,خلاقیت ,نوآوری ,قرآن کریم ,احادیث ,پیشرفت ,شکوفایی ,Lifestyle ,Creativity ,Innovation ,Qur’An ,Hadith ,Progress ,Emergence
آدرس دانشگاه ایلام, دانشیار دانشگاه ایلام - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث, ایران
پست الکترونیکی sohrab_morovati@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved